✅ Stylist chuyên  nghiệp

✅ Kinh nghiệm: 4 năm

 

  Foodstylist Kim Hương