All posts by quantridongbo

Order By
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Minh Thành

Xin chào, tôi là Minh Thành MC, Người mẫu, Voice Talent Thành là một người mẫu...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Võ Thuỳ Duyên

✅ Phong cách: Trẻ trung, cá tính ✅ Chiều cao: 1m6 ✅ Cân nặng: 48kg
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Lê Duy Đức

✅ Phong cách: Trẻ trung năng động ✅ Chiều cao: 1m77 ✅ Cân nặng: 68kg  
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Thiên Tú (Soo Jin)

✅ Phong cách: Trẻ trung năng động ✅ Chiều cao: 1m78 ✅ Cân nặng: 68kg
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Hồ Thanh Thảo

✅ Phong cách: Trẻ trung năng động ✅ Chiều cao: 1m6 ✅ Cân nặng: 48kg
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

MC Sơn Anh

✅ Phong cách: Trẻ trung năng động ✅ Chiều cao: 1m7 ✅ Cân nặng: 68kg ✅...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

MC Thu Thuỷ

✅ Phong cách: Trẻ trung năng động ✅ Chiều cao: 1m6 ✅ Cân nặng: 48kg ✅...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

MC Minh Hoà

✅ Phong cách: Trẻ trung năng động ✅ Chiều cao: 1m75 ✅ Cân nặng: 70kg ✅...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

MC Thuỳ Trinh

✅ Phong cách: Trẻ trung năng động ✅ Chiều cao: 1m6 ✅ Cân nặng: 48kg ✅...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Vy Vy

✅ Phong cách: Trẻ trung, năng động ✅ Chiều cao: 1m6 ✅ Cân nặng: 48kg
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Nhật Nam

✅ Phong cách: trẻ trung, năng động ✅ Chiều cao: 1m77 ✅ Cân nặng: 68kg